Bench Heaven i Tryvann

Det blir arrangert snowboard konkurranse i Tryvann lørdag 3. mars.

Tacky